Post Types

WordPress có thể hiển thị nhiều thể loại nội dung khác nhau. Mỗi một trang nội dung thông thường chúng ta sẽ gọi là post (bài viết) mặc dù post là tên gọi của một post type nhất định. Tất cả các thể loại bài viết đều được lưu trong cùng một bảng dữ liệu có tên là wp_posts, trường prefix có thể thay đổi tùy thuộc vào cách bạn đặt tên khi cài đặt WordPress. Chúng được phân biệt với nhau bằng cột post_type trong bảng cơ sở dữ liệu.

Đối với WordPress thì bạn có thể tạo ra nhiều Custom Post Types để sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Các Post Type mặc định

Hiện tại, WordPress cung cấp cho bạn 5 loại post type mặc định để cho người dùng sử dụng hoặc cho các chức năng của WordPress chạy mặc định bên trong.

  • Post (Post Type: ‘post’)
  • Page (Post Type: ‘page’)
  • Attachment (Post Type: ‘attachment’)
  • Revision (Post Type: ‘revision’)
  • Navigation menu (Post Type: ‘nav_menu_item’)

Post

Post là post type được sử dụng nhiều nhất trên hầu hết các blog. Post được hiển thị theo thời gian đăng bài, bài nào đăng sau cùng sẽ được hiển thị lên trước các bài còn lại. Post cũng được dùng để tạo ra RSS feed.

Page

Page là post type tương tự như post, nhưng nó không phân biệt thời gian đăng bài. Page cũng không có chức năng cho phép người dùng gán chuyên mục và thẻ. Bạn có thể tạo Custom Page Template trong giao diện và cho page kế thừa những template này.

Tuy page không có chức năng cho gán chuyên mục và thẻ nhưng bạn cũng có thể tạo các trang theo quan hệ cha con, nếu như website của bạn có bật chức năng tạo đường dẫn đẹp thì đường dẫn của trang sẽ có dạng phân cấp, trang cha mẹ đứng trước rồi tiếp đến mới tới trang con.

Attachment

Attachment là một dạng post type đặc biệt, trong này sẽ lưu trữ và quản lý các tập tin bạn upload thông qua trang Media hoặc khi đăng bài. Đối với các tập tin upload là hình ảnh, bạn có thêm chức năng chỉnh sửa thông tin các thuộc tính như: tiêu đề, mô tả, chữ hiển thị cho thuộc tính alt,… Khi hình ảnh được đính kèm vào trong nội dung bài viết thì những thông tin này sẽ được lưu trong bảng dữ liệu wp_postmeta.

Revision

Revision là một dạng post type nhằm lưu trữ các thông tin soạn thảo bài viết, khi bạn đang viết bài mà máy tính tắt đột ngột thì lần sau bạn có thể mở lên và viết tiếp thông qua việc lựa chọn các revision. Tuy nhiên, theo thời gian lâu dài thì các bài viết được lưu trữ rất nhiều, bạn nên xóa bớt revision đi để làm nhẹ cơ sở dữ liệu.

Navigation Menu

Navigation Menu là post type để lưu trữ các mục trong một menu. Khi bạn tạo một menu và thêm các chuyên mục, các trang hoặc các link vào trong menu thì các mục này sẽ được lưu dưới dạng post với post type là nav_menu_item.

Tạo Custom Post Type

Như mình có nói bên trên, đối với WordPress bạn có thể tạo ra được nhiều thể loại post type khác nhau nhằm đảm nhiệm cho một nội dung nào đấy. Ví dụ bạn có thể tạo ra post type Movies để chia sẻ phim, tạo thêm post type Hosting để chia sẻ các bài viết liên quan đến hosting,…

Về phần này thì bạn có thể tham khảo qua bài viết tạo custom post type trên WordPress. Ngoài việc sử dụng hàm của WordPress ra, bạn cũng có thể sử dụng plugin để tạo custom post type.