Lập trình web

Kiến thức về lập trình web nói chung và PHP, CSS, HTML nói riêng.

Tự động tải lại trang web sau một khoảng thời gian nhất định
Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn muốn trang web tự động tải lại sau mỗi 5 phút hoặc một khoảng thời gian nhất định nào đó thì bài viết này có thể giúp ích cho bạn. Đây là đoạn code JavaScript mình vẫn hay dùng để tải lại trang web khi người dùng không hoạt động. window.AFP = window.AFP…

Sử dụng jQuery Autocomplete trong WordPress
Cập nhật lần cuối vào

WordPress có tích hợp rất nhiều thư viện Javascript. Bạn cần kiểm tra xem script bạn cần dùng đã có đăng ký sẵn trong nhân WordPress hay chưa. Để làm được việc này thì bạn cần kiểm tra qua trang tài liệu hàm wp_enqueue_script. Bài viết này mình sẽ thảo luận với các bạn đôi…

Tìm kiếm theo kiểu live search autocomplete cho WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang tìm cách để làm search autocomplete, live search tự gợi ý kết quả bên dưới khung tìm kiếm thì có thể tham khảo đoạn code bên dưới. Giả sử bạn có một khung search của WordPress với code HTML như sau: Bạn sẽ tạo một tập tin Javascript và soạn một đoạn…

Javascript key code
Các mã bàn phím hay dùng trong Javascript
Cập nhật lần cuối vào

Javascript là ngôn ngữ thường sử dụng các trình duyệt ở phía client để thực thi các lệnh tương tác tới server. Trong quá trình sử dụng Javascript thì bạn sẽ có lúc đụng đến các phím hoặc sử dụng chuột. Để hiểu được người dùng nhấn nút nào trên bàn phím hoặc người dùng…

Kiểu dữ liệu cho thuộc tính sẽ được giới thiệu trong phiên bản PHP 7.4
Cập nhật lần cuối vào

Kiểu dữ liệu cho thuộc tính (Typed Properties) là một trong những thay đổi lớn của PHP 7.4. Đây có thể nói là thay đổi lớn của ngôn ngữ PHP. Như bình thường bạn sẽ khai báo kiểu thuộc tính như ví dụ bên dưới: class User { /** @var int $id */ private $id;…

Google Code Prettify
Sử dụng Google Code Prettify để đăng code là tốt nhất
Cập nhật lần cuối vào

Google Code Prettify là bộ mã nguồn cho phép bạn sử dụng để đăng tải source code lên trang web một cách dễ dàng. Với nhiều giao diện cho bạn lựa chọn cũng như bạn có thể tự làm ra giao diện hiển thị riêng cho mình. Nếu bạn đang muốn làm trang web chuyên…

Video hướng dẫn làm web truyện bằng WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Video hướng dẫn làm web truyện bằng WordPress. Video này mình chỉ hướng dẫn cho bạn cách làm một trang truyện đơn giản. Nếu bạn muốn làm web truyện nâng cao hơn thì thời gian sẽ tốn rất nhiều. Đòi hỏi bạn phải có khả năng viết code. https://www.youtube.com/watch?v=m8GoktZH2zs Nếu các bạn thấy nội dung…

Chống sao chép nội dung trên blog và website
Chống sao chép nội dung trên trang web
- Cập nhật lần cuối vào

Tình trạng sao chép nội dung của nhau trên internet rất phổ biến. Nếu bạn nào muốn hạn chế sao chép thì có thể áp dụng theo bài này. Bạn sẽ không thể chống sao chép nội dung hoàn toàn, đối với người biết cách thì họ vẫn làm bình thường. Để chống sao chép…

Tự động tạo character map từ file font
- Cập nhật lần cuối vào

Hàm bên dưới sẽ có chức năng tự động tạo ra hình ảnh bao gồm các ký tự nhập vào sẵn, mục đích của hàm này dùng để tạo character map demo cho một font chữ bất kỳ. function hocwp_generate_font_character_map( $font_path, $font_size = 12, $chars = array(), $output = '*.png|9', $colors = array(), $padding =…