wp_mail_from

Bộ lọc wp_mail_from sẽ thay đổi thông tin email người gửi. Khi sử dụng bộ lọc này giá trị trả về của hàm sẽ là một địa chỉ email.

wp_mail_from_name

Filter wp_mail_from_name là bộ lọc giúp bạn thay đổi thông tin tên người gửi mail khi sử dụng hàm mail của WordPress. Nếu như không có giá trị được gán cho tên thì mặc định tên của người gửi sẽ là WordPress.

Post Types

WordPress có thể hiển thị nhiều thể loại nội dung khác nhau. Mỗi một trang nội dung thông thường chúng ta sẽ gọi là post (bài viết) mặc dù post là tên gọi của một post type nhất định. Tất cả các thể loại bài viết đều được lưu trong cùng một bảng dữ liệu có tên là wp_posts, trường prefix có thể thay đổi tùy thuộc vào cách bạn đặt tên khi cài đặt…

Nhận biết quốc gia bằng PHP

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết quốc gia của khách truy cập vào trang web của bạn bằng PHP. Có nhiều cách để bạn áp dụng, tuy nhiên với chúng ta thì không cần phải dùng các code quá chuyên nghiệp, bạn có thể sử dụng các dịch vụ miễn phí được chia sẻ trên mạng để nhận biết quốc gia của người dùng. Hàm bên trên chúng…

Lấy thông tin địa chỉ IP của khách truy cập

Nếu bạn muốn biết thông tin địa chỉ IP của khách truy cập thì bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn. Bạn đang xây dựng website, bây giờ bạn muốn nhận biết địa chỉ IP của người dùng nhằm mục đích là giới hạn người dùng trên cùng một IP sử dụng chức năng nào đó, hoặc bạn cũng có thể áp dụng để cấm các địa chỉ IP nước ngoài truy cập…

Nhận biết bot bằng PHP

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách nhận biết bot bằng PHP. Bot là khái niệm nhằm nói đến các phần mềm tự động, có chức năng thực thi một nhiệm vụ nào đó trong mạng internet. Bạn có thể hình dùng ra hơn bằng cách liên tưởng tới bot của các bộ máy tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo,… Cũng giống như cách nhận biết trình duyệt và cách nhận biết…

Nhận biết trình duyệt bằng PHP

Bên cạnh cách nhận biết hệ điều hành thì bạn cũng có thể nhận biết trình duyệt của người dùng thông qua user agent. Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến bạn một trong những cách đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng để nhận biết trình duyệt mà khách đang dùng để truy cập vào trang của bạn.

Nhận biết hệ điều hành bằng PHP

Nếu bạn đang tìm kiếm phương pháp để lấy thông tin hệ điều hành của người dùng khi họ truy cập vào website của bạn thì bài viết này có thể giúp ích được cho bạn. Bạn đang làm một website để chia sẻ phần mềm, bây giờ bạn muốn phân loại phần mềm dựa theo thông tin của hệ điều hành, cách tốt nhất và đơn giản nhất mà bạn có thể sử dụng…

do_shortcode()

Hàm tìm kiếm shortcode trong nội dung và xuất shortcode ra màn hình nếu tìm thấy.