Tạo custom post type cho WordPress

Cập nhật lần cuối vào

Tạo custom post type là nhu cầu hết sức thiết thực trong quá trình bạn sử dụng WordPress, bạn mong muốn tạo ra một post type mới có thể giúp bạn đăng và quản lý video hoặc post type có thể đăng và quản lý sản phẩm,… bài viết này sẽ giúp bạn làm được những điều như vậy.

Trong bài viết này Sáu sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo post type Sản phẩm để làm một trang shop với WordPress. Bạn có thể sử dụng tập tin functions.php của giao diện hoặc tạo một plugin mới để chèn đoạn code bên dưới vào:

function stheme_product_post_type() {

	$labels = array(
		'name'        => _x( 'Sản phẩm', 'Tên của post type', 'stheme' ),
		'singular_name'    => _x( 'Sản phẩm', 'Tên của post type', 'stheme' ),
		'menu_name'      => __( 'Sản phẩm', 'stheme' ),
		'parent_item_colon'  => __( 'Parent Item:', 'stheme' ),
		'all_items'      => __( 'Quản lý sản phẩm', 'stheme' ),
		'view_item'      => __( 'Xem sản phẩm', 'stheme' ),
		'add_new_item'    => __( 'Thêm sản phẩm', 'stheme' ),
		'add_new'       => __( 'Thêm sản phẩm', 'stheme' ),
		'edit_item'      => __( 'Sửa sản phẩm', 'stheme' ),
		'update_item'     => __( 'Cập nhật sản phẩm', 'stheme' ),
		'search_items'    => __( 'Tìm kiếm sản phẩm', 'stheme' ),
		'not_found'      => __( 'Chưa có sản phẩm nào được tạo.', 'stheme' ),
		'not_found_in_trash' => __( 'Không có sản phẩm trong này.', 'stheme' ),
	);
	$args = array(
		'label'        => __( 'sproduct', 'stheme' ),
		'description'     => __( 'Quản lý danh mục sản phẩm', 'stheme' ),
		'labels'       => $labels,
		'supports'      => array('title', 'editor', 'thumbnail', 'comments', 'excerpt'),
		'taxonomies'     => array( 'category', 'post_tag' ),
		'hierarchical'    => false,
		'public'       => true,
		'rewrite' => array("slug" => "san-pham"),
		'show_ui'       => true,
		'show_in_menu'    => true,
		'show_in_nav_menus'  => true,
		'show_in_admin_bar'  => true,
		'menu_position'    => 5,
		'menu_icon'      => get_splugin_uri('/images/icon-shop.png'),
		'can_export'     => true,
		'has_archive'     => false,
		'exclude_from_search' => false,
		'publicly_queryable' => true,
		'capability_type'   => 'post'
	);
	register_post_type( 'sproduct', $args );

}
add_action( 'init', 'stheme_product_post_type', 0 );

Với đoạn code bên trên bạn sẽ tạo một custom post type với id là sproduct và tên là Sản phẩm, ngoài ra thì slug hiển thị trên đường dẫn thân thiện với SEO là san-pham. Sản phẩm sẽ có các chức năng dựa trên bài viết (post) trên blog của bạn, tuy nhiên nó sẽ được cụ thể hóa hơn, bạn có thể đăng các sản phẩm trên shop của bạn vào mục này.

Tạo sản phẩm cho WordPress để làm shop

Hình bên trên là demo cho bạn thấy kết quả sau khi bạn thực hiện, trong này có đường link dẫn đến tập tin icon, bạn có thể tìm kiếm một hình ảnh nền trong suốt đuôi .png bất kỳ với kích thước 16×16 để thêm vào. Chúc bạn thành công.

Theo dõi
Thông báo của
guest

13 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trieu
trieu
8 năm trước

mình muốn chỉnh cái functions.php trong dashboard thì làm thế nào vậy anh Sáu ???

trung
trung
8 năm trước

ban tạo cái này thành plugin giúp mình đc ko.thanks nhìu

trung
trung
8 năm trước

mình thêm vào funtion thì bị lỗi ở chỗ này: ‘menu_icon’ => get_splugin_uri(‘/images/icon-shop.png’),.xem giúp mình với.tks

trung
trung
8 năm trước

trong file funtion.php khong phải plugin.mà trong plugin cũng lỗi

trung
trung
8 năm trước

ok.để mình kiểm tra lại.thanks b đã giúp đỡ nha

trung
trung
8 năm trước

cho mình hỏi lỗi này là sao hi:
Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\thutheme\wp-content\plugins\san-pham1\san-pham1.php:1) in C:\xampp\htdocs\thutheme\wp-includes\option.php on line 787

Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\thutheme\wp-content\plugins\san-pham1\san-pham1.php:1) in C:\xampp\htdocs\thutheme\wp-includes\option.php on line 788
tks

Dịch Thuật Miền Trung
Dịch Thuật Miền Trung
7 năm trước

cảm ơn chủ thớt. Hướng dẫn rất chi tiết

www.hoangweb.com
5 năm trước

Bạn vào menu Appearance >> Editor nhé, tuy nhiên nên dùng FTP để tải về máy tính, chỉnh sửa xong rồi up lên lại.