WordPress hàng ngày

Lưu trữ và chia sẻ code với Pastebin
Lưu code và chia sẻ miễn phí với Pastebin
Cập nhật lần cuối vào

Bạn đang tạo blog hướng dẫn về lập trình WordPress hoặc là lập trình web với PHP, thậm chí là bạn đang viết code trên các ngôn ngữ khác như là C++ hoặc C#. Bây giờ bạn muốn chia sẻ code của bạn cho mọi người cùng xem, cách đơn giản nhất là bạn sử…

Cái nhìn đầu tiên về giao diện Twenty Fifteen
Giao diện WordPress Twenty Fifteen
Cập nhật lần cuối vào

WordPress đã phát hành phiên bản 4.0 với tên gọi là Benny. Phiên bản tiếp theo của WordPress đương nhiên sẽ là 4.1, đây là phiên bản cuối cùng sẽ phát hành trong năm 2014 của WordPress, lần này thì sự ra mắt phiên bản mới sẽ kèm theo giao diện WordPress Twenty Fifteen để…