Hiển thị các nút ẩn trong trình soạn thảo

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hiển thị các nút ẩn trong trình soạn thảo của WordPress. Ngoài việc bạn có thể sử dụng các plugin như bài viết Soạn thảo nâng cao với TinyMCE Advanced thì bạn cũng có thể kích hoạt và hiển thị một vài nút mới thông qua tập tin functions.php của giao diện. Bạn tải về tập tin functions.php của giao diện hiện tại đang…

Thêm thuộc tính vào hình ảnh trong media

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thêm thuộc tính vào hình ảnh trong media, ngoài ra thì bạn cũng có thể chỉnh sửa thuộc tính của hình ảnh trong quá trình chèn hình vào bài viết hoặc gán hình ảnh thumbnail cho bài viết. Với các hàm này bạn có thể thêm thông tin cho hình ảnh nhằm xử lý các sự kiện trong javascript hoặc với mục đích bất kỳ.…