Thống kê người dùng truy cập Học WordPress

Mình đã có lần đăng bài Thống kê người dùng WordPress tại Việt Nam nhằm trao đổi thêm thông tin về người dùng sử dụng hệ điều hành và trình duyệt gì để lướt web và truy cập vào HocWP. Còn đối với bài viết này thì mình sẽ sử dụng công cụ thống kê của Alexa để mang đến cho các bạn những thông tin vui về giới tính, trình độ học vấn và…