Chuyển tiếp tên miền bằng htaccess

Cập nhật lần cuối vào

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển tiếp tên miền bằng tập tin .htaccess. Có rất nhiều cách để bạn có thể chuyển tiếp từ một tên miền đến một tên miền khác, cách đơn giản nhất là bạn sử dụng tập tin .htaccess hoặc bạn cũng có thể sử dụng thẻ HTML hoặc dùng code trong PHP.

Chuyển tiếp tên miền bằng tập tin .htaccess

Nếu bạn có nhiều tên miền, và bạn chỉ muốn xây dựng 1 tên miền chính trong số các tên miền ấy, thì bạn hãy chuyển tiếp người dùng từ các tên miền phụ sang tên miền chính này. Hoặc bạn di chuyển từ tên miền cũ sang tên miền mới, hoặc đơn giản là bạn chỉ muốn thử chuyển tiếp một tên miền sang tên miền khác bằng tập tin .htaccess thì bạn có thể tạo một tập tin với tên là .htaccess và sử dụng nội dung như bên dưới:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !hocwp.net$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://hocwp.net/$1 [L,R=301]

Trong đoạn mã bên trên, bạn hãy thay tên miền mà bạn muốn chuyển đổi đến, trong ví dụ bên trên thì mình đang chuyển tiếp đến tên miền hocwp.net. Sau khi tạo xong tập tin thì bạn up file này lên hosting của các tên miền cũ, đặt trong thư mục gốc nhé. Bây giờ bạn thử truy cập vào tên miền này xem thử nó đã chuyển tiếp sang tên miền khác hay chưa? Chúc bạn thành công.