Yêu cầu cài đặt WordPress

Bạn đang chuẩn bị cài đặt và sử dụng blog WordPress, trước tiên xin mời bạn đọc qua bài viết này để kiểm tra yêu cầu tối thiểu trước khi cài đặt WordPress. Trong các bài hướng dẫn thủ thuật WordPress, mình đã có lần đề cập tới việc kiểm tra thông tin yêu cầu trước khi cài đặt WordPress, bài viết này mình sẽ gửi đến các bạn một vài lời khuyên trước khi…