Hiệu ứng transition trong css

Trasition là hiệu ứng cho phép bạn tạo độ trễ cho chuyển động hoặc sự thay đổi của một đối tượng nào đó trên website của bạn. Ví dụ như bây giờ bạn muốn tạo một hình ảnh chạy từ từ từ phải sang trái thì bạn có thể sử dụng transition trong css để làm điều này. Đa số các trình duyệt mới hiện nay đều hỗ trợ thuộc tính transition, đối với IE…