Tạo slide với CSS3 Perspective Carousel

Mình đã có giới thiệu nhiều plugin giúp bạn tạo slide đẹp cho blog, bài viết này mình lại hướng dẫn cho bạn cách tạo slide với CSS3 Perspective Carousel, plugin này cho phép bạn tạo slide theo kiểu 3D, với hình ảnh xếp chồng lên nhau. Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của plugin này thì bạn có thể ghé sang xem ví dụ mình đăng trên Học WordPress trước nhé, vì…