Cài đặt và sử dụng MySQLDumper

Có nhiều cách để bạn sao lưu cơ sở dữ liệu trên hosting, mình đã từng giới thiệu qua cách sao lưu cơ sở dữ liệu với Sypex Dumper, sau lưu trực tiếp bằng hosting hoặc thông qua trình điều khiển phpMyAdmin. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một công cụ nữa, cũng với chức năng sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu hoàn toàn miễn phí, đó…