Chỉnh sửa số lượng sản phẩm liên quan WooCommerce

Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang sử dụng WooCommerce để làm trang shop cho WordPress, bạn muốn chỉnh sửa số lượng sản phẩm liên quan trên trang xem sản phẩm, bài viết này sẽ giúp bạn cách để thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị.

WooCommerce logo

Mặc định, khi bạn xem trang sản phẩm, WooCommerce sẽ hiển thị 2 sản phẩm liên quan theo định dạng 2 cột, như thế thì bạn sẽ thấy sản phẩm hiển thị khá to, không đẹp mắt cho lắm, bây giờ bạn muốn thay đổi thành 5 sản phẩm hiển thị trên 5 cột thì bạn làm như sau:

function woocommerce_output_related_products() {
  woocommerce_related_products(5, 5);
}

Bạn mở tập tin functions.php của giao diện lên và thêm vào đoạn code giống như bên trên, chú ý là bạn không được thay đổi tên hàm nhé, chỉ thay đổi tham số truyền vào hàm.

function woocommerce_output_related_products() {
  woocommerce_related_products(15, 5);
}

Trong đoạn code ở trên, số 15 là số lượng sản phẩm bạn muốn lấy, còn số 5 đằng sau là số lượng cột. Hàm này có nghĩa là bạn lấy 15 sản phẩm, hiển thị thành 5 cột, nếu đầy đủ sản phẩm thì nó sẽ hiển thị 3 dòng, mỗi dòng 5 sản phẩm.

Cập nhật lại code cho các bạn, trong phiên bản plugin mới thì WooCommerce đã thay đổi phương thức sử dụng, để thay đổi số lượng sản phẩm, số cột bạn sử dụng một tham số đầu vào duy nhất là mảng.

function woocommerce_output_related_products() {
	woocommerce_related_products(array('posts_per_page' => 3, 'columns' => 3));
}

Mặc định thì hệ thống sẽ lấy 2 sản phẩm hiển thị trên 2 cột và lấy sản phẩm ngẫu nhiên.

$defaults = array(
	'posts_per_page' => 2,
	'columns'    => 2,
	'orderby'    => 'rand'
);