Hàm tạo tài khoản admin cho WordPress

Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang gặp sự cố về mật khẩu, bạn không thể truy cập được vào trang quản lý của WordPress bằng quyền admin, bạn đã thử qua nhiều cách để khôi phục lại mật khẩu WordPress nhưng vẫn không được. Bây giờ bạn có thể áp dụng thử hàm tạo nhanh tài khoản admin cho WordPress.

Hàm tạo tài khoản admin WordPress

Đối với hàm này, bạn có thể tạo ra bất kỳ một tài khoản admin nào khác trên blog WordPress của bạn. Với nguyên lý hoạt động của WordPress, bạn có thể thêm code vào plugin hoặc các tập tin PHP trong giao diện là có thể dùng được.

function hocwp_insert_user_admin() {
	$username = 'hocwp';
	$email = '[email protected]';
	$password = 'hocwp@admin';
	if(username_exists($username) || email_exists($email)) {
		return false;
	}
	$userdata = array(
		'user_login' => $username,
		'user_email' => $email,
		'user_pass' => $password,
		'role' => 'administrator'
	);
	return wp_insert_user($userdata) ;
}

hocwp_insert_user_admin();

Ở đây, cụ thể hơn thì bạn nên thêm đoạn code trên vào tập tin functions.php của giao diện, sau khi bạn thêm vào và up tập tin này lên hosting, bạn truy cập vào trang web của bạn một lần để hàm thực thi. Sau đó thì bạn đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu bạn tạo ở bên trên.

Trong hàm trên thì bạn thay 3 thông tin bao gồm: username, emailpassword. Bạn có thể đặt bất kỳ thứ gì ở chỗ này cũng được. Sau khi blog của bạn đã có user này rồi thì bạn xóa hàm đó ra khỏi tập tin functions.php để trả về trạng thái ban đầu.

Trường hợp nếu bạn muốn tạo hàm có thể cập nhật lại mật khẩu cho tài khoản đang tồn tại thì bạn làm như sau:

if ( ! function_exists( 'hocwp_insert_user_admin' ) ) {
	function hocwp_insert_user_admin() {
		$username = 'hocwp';
		$email    = '[email protected]';
		$password = 'hocwp@admin';
		if ( username_exists( $username ) || email_exists( $email ) ) {
			$user = get_user_by( 'login', $username );
			if ( ! ( $user instanceof WP_User ) ) {
				$user = get_user_by( 'email', $email );
			}
			$userdata = array(
				'ID'        => $user->ID,
				'user_pass' => $password
			);

			return wp_update_user( $userdata );
		}
		$userdata = array(
			'user_login' => $username,
			'user_email' => $email,
			'user_pass'  => $password,
			'role'       => 'administrator'
		);

		return wp_insert_user( $userdata );
	}
}

hocwp_insert_user_admin();

Với tài khoản admin mới này, bạn có thể tạo mới tài khoản khác, thay đổi mật khẩu tài khoản khác, chỉnh sửa thông tin tài khoản hiện tại như cách đăng ký bằng form của WordPress. Chúc bạn thành công.

5/5 - (1 bình chọn)