Dùng nhiều tên miền cho 1 blog WordPress

Cập nhật lần cuối vào

Dùng nhiều tên miền cho một blog thật sự không mang lại kết quả tốt trong SEO, thế nhưng vì nhu cầu của cá nhân mà bạn vẫn muốn chạy nhiều tên miền trên cùng 1 blog. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chạy 2 hay nhiều tên miền khác nhau trên cùng một blog WordPress.

Dùng nhiều tên miền cho 1 blog WordPress

Có một vài cách để bạn có thể làm được điều này, trong đó cách đơn giản nhất là bạn sử dụng chức năng Parked Domain trên bảng điều khiển của hosting. Hạn chế của cách này là bạn chỉ trỏ được tên miền vào blog có sẵn khác chứ không thể thay đổi được đường dẫn trên blog.

Cách thứ hai bạn có thể áp dụng, nhưng không tính trong trường hợp của bài viết này, đó là sử dụng WordPress Multisite. Nếu bạn sử dụng WordPress theo kiểu multisite thì tuy là chạy trên cùng một cơ sở dữ liệu, nhưng nó tạo nhiều bảng table khác nhau, tương thích với mỗi một trang con. Trường hợp này sẽ không được tính là chạy nhiều tên miền cho một trang blog.

Cách thứ 3 bạn có thể áp dụng đó là bạn mở tập tin wp-config.php của WordPress lên, tập tin này bạn có thể tìm thấy ở thư mục gốc của blog sau khi bạn đã cài đặt nó thành công. Bạn sửa hoặc thêm vào 2 dòng sau nếu chưa có tồn tại trong tập tin wp-config.php:

define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);

define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);

Với cách thứ 3 này, bạn có thể thêm vào bao nhiêu tên miền cũng được, miễn là hosting của bạn cho phép thêm nhiều tên miền chạy cùng một thư mục là ok hết. Cách thứ 3 này bạn phải thông qua cách thứ 1 hoặc là bạn tạo sub-domain cho tên miền chính. Chúc bạn thành công.