Kiếm tiền âu cũng là mục đích của đời người

Bất kể bạn là ai, rồi bạn cũng phải tới lúc đi kiếm tiền để lo cho bản thân, sau nữa là lo cho gia đình. Dù bạn làm công việc gì đi nữa, dù bạn có gặt hái được thành công hay không thì bạn cũng phải kiếm tiền. Mọi người cho rằng sống không phải vì tiền thế nhưng không có tiền thì chúng ta sẽ không làm được gì hết. Đồng tiền…