Sự kiện khi tin nhắn đã gửi trên Contact Form 7

Ví dụ bên dưới sẽ giúp bạn xử lý sự kiện khi mà tin nhắn đã được gửi đi trên Contact Form 7. Áp dụng event wpcf7mailsent, bạn có thể hiển thị thông báo hoặc thực hiện đếm số lượt tin nhắn gửi đi trên mỗi form.

$(document).on("wpcf7mailsent", function () {
    var dangky = $(".dang-ky > h2");
    if (dangky.length) {
        $("<p class='alert alert-success'>Bạn đã đăng ký thành công.</p>").insertAfter(dangky);
    }
});

Trong đoạn code bên trên, mình sẽ hiển thị một thông báo bên dưới tiêu đề của form khi tin nhắn của người dùng đã được gửi đi thành công.

Không có bình luận.

Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *