plugin

Video hướng dẫn cài đặt dữ liệu mặc định cho WooCommerce sau khi đã kích hoạt
Cập nhật lần cuối vào

Bạn đang sử dụng plugin WooCommerce để làm trang shop trên WordPress? Bạn đã bỏ qua bước cài đặt các thiết lập mặc định ban đầu của WooCommerce? Giờ đây bạn đang muốn cài đặt các thông tin như trang giỏ hàng, trang thanh toán cho WooCommerce? Video này sẽ hướng dẫn cho bạn cách…

Cách dịch plugin của bạn ra nhiều ngôn ngữ
Cập nhật lần cuối vào

WordPress được phổ biến như ngày nay bởi tính dễ sử dụng. Đa ngôn ngữ là một phần không thể thiếu đối với 1 CMS như WordPress. Bạn hoàn toàn có thể dịch mọi thứ trên WordPress thông qua filter gettext. Nếu bạn đang phát triển giao diện hoặc plugin thì bạn cũng phải nên…

Chống SPAM với Akismet
Chống SPAM cho WordPress với Akismet
Cập nhật lần cuối vào

Chống SPAM cho WordPress là công việc rất cần thiết. Nếu bạn không làm việc này thì cơ sở dữ liệu sẽ bị lưu vào những nội dung do người khác SPAM. Về lâu dài, nếu dữ liệu SPAM quá nhiều sẽ làm nặng trang của bạn. Làm cho hệ thống chạy chậm hơn và…