Tự động tải lại trang web sau một khoảng thời gian nhất định

Nếu bạn muốn trang web tự động tải lại sau mỗi 5 phút hoặc một khoảng thời gian nhất định nào đó thì bài viết này có thể giúp ích cho bạn. Đây là đoạn code JavaScript mình vẫn hay dùng để tải lại trang web khi người dùng không hoạt động.

window.AFP = window.AFP || {};

if (window.addEventListener) {
  addEvent = function (ob, type, fn) {
    ob.addEventListener(type, fn, false);
  };
} else if (document.attachEvent) {
  addEvent = function (ob, type, fn) {
    var eProp = type + fn;
    ob["e" + eProp] = fn;

    ob[eProp] = function () {
      ob["e" + eProp](window.event);
    };

    ob.attachEvent("on" + type, ob[eProp]);
  };
}

var timer;

timerReset = function (timer) {
  if (timer) {
    clearTimeout(timer);
  }

  timer = setTimeout(function () {
    location.reload(true);
  }, (parseInt(AFP.reload_interval) * 1000));
};

addEvent(window, "mousedown", timerReset);
addEvent(window, "mousemove", timerReset);
addEvent(window, "keydown", timerReset);

Chú ý: Trong đoạn code trên có biến window.AFP mình dùng để lưu các tham số. Bạn cần chỉnh sửa lại một vài chỗ cho phù hợp với trang web của bạn nhé. Chúc thành công.

1 bình luận cho “Tự động tải lại trang web sau một khoảng thời gian nhất định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *