Chèn Facebook Messenger vào website

Nếu bạn đang muốn có kênh hỗ trợ khách hàng trên website của bạn và bạn đang sử dụng tài khoản Facebook thì cũng có thể chèn Facebook Messenger vào trang web. Tuy nhiên, đây chỉ là công cụ để gửi và nhận tin nhắn, nếu bạn muốn chat trực tuyến thì phải đăng nhập vào Facebook hoặc dùng điện thoại thì mới có thể chat được. Facebook đang là mạng xã hội lớn nhất…

Ngôn ngữ mặc định cho nút like Facebook

Bạn đang sử dụng Facebook, bạn đang muốn tạo nút like Facebook để người dùng thích một nội dung nào đó trên trang web của bạn. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đơn giản nhất để thay đổi ngôn ngữ mặc định của nút like Facebook. Nếu bạn chưa biết cách để tạo nút like trên Facebook thì bạn có thể sử dụng đường link mình gửi trong bài viết này…