ecommerce

Tạo trang shop với WooCommerce
[WooCommerce] Thêm sản phẩm không có giá vào giỏ hàng
- Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn muốn cho sản phẩm không thiết lập giá vẫn có thể sử dụng được chức năng add to cart của WooCommerce thì bạn có thể chỉnh sửa lại trong giao diện. Bạn mở tập tin functions.php của giao diện lên và thêm vào bộ lọc sau: function hocwp_theme_custom_woocommerce_is_purchasable_filter( $can, $product ) { if…

Cập nhật plugin WooCommerce 2.5 Dashing Dolphin
Thêm order bằng code trong WooCommerce
Cập nhật lần cuối vào

WooCommerce là plugin giúp bạn tạo trang shop bán hàng trực tuyến, cho đến thời điểm hiện tại thì plugin này được sử dụng rất nhiều trên toàn cầu. Nếu bạn đang làm trang shop với WooCommerce và bạn muốn thêm order bằng code thay vì thông qua shopping cart thì bài viết này mình…