add to cart

Tạo trang shop với WooCommerce
[WooCommerce] Thêm sản phẩm không có giá vào giỏ hàng
- Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn muốn cho sản phẩm không thiết lập giá vẫn có thể sử dụng được chức năng add to cart của WooCommerce thì bạn có thể chỉnh sửa lại trong giao diện. Bạn mở tập tin functions.php của giao diện lên và thêm vào bộ lọc sau: function hocwp_theme_custom_woocommerce_is_purchasable_filter( $can, $product ) { if…