Loại bỏ các trường checkout trên WooCommerce

Nếu bạn muốn bỏ bớt các trường thông tin khi người dùng sử dụng chức năng checkout của WooCommerce thì bạn cũng có thể làm được. WooCommerce là plugin chuyên tạo trang shop phổ biến dựa trên mã nguồn WordPress, tuy nhiên đối với người dùng Việt Nam thì nó không có các thông tin như state, zip code,… do vậy bạn có thể bó bớt nó đi cho khách hàng dễ thao tác.

WooCommerce 2.6.4 banner

Trong đoạn code ví dụ bên dưới mình xóa cả thông tin thanh toán và thông tin nhận hàng luôn.

function hocwp_theme_custom_woocommerce_checkout_fields( $fields ) {
	unset( $fields['billing']['billing_postcode'] );
	unset( $fields['billing']['billing_city'] );
	unset( $fields['billing']['billing_country'] );
	unset( $fields['billing']['billing_state'] );
	unset( $fields['billing']['billing_address_2'] );
	unset( $fields['shipping']['shipping_postcode'] );
	unset( $fields['shipping']['shipping_city'] );
	unset( $fields['shipping']['shipping_country'] );
	unset( $fields['shipping']['shipping_state'] );
	unset( $fields['shipping']['shipping_address_2'] );

	return $fields;
}

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'hocwp_theme_custom_woocommerce_checkout_fields' );

Bạn có thể bỏ code này vào tập tin functions.php của giao diện hoặc bỏ vào tập tin nào có thể chạy được trên trang của bạn. Trong đó biến $fields là một mảng các giá trị, bạn muốn bỏ trường nào thì unset là xong.

7 bình luận cho “Loại bỏ các trường checkout trên WooCommerce

  1. Mình chỉ muốn xóa phần mã bưu điện + tỉnh thành + Tên công ty + Phần họ tên gộp lại thành một. Thì làm thế nào ad ?
    Hay có plugin nào ad chỉ giúp với ?

    1. Xóa trường last name đi, giữ trường first name lại sau đó sửa chữ first name thành full name hoặc nếu tiếng việt thì sửa thành chữ “Họ tên”

      1. Quan trọng key của nó vẫn là first_name, tốt nhất thì nên xóa luôn trường này và thêm 1 trường mới tên là full_name.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *