Loại bỏ các trường checkout trên WooCommerce

Nếu bạn muốn bỏ bớt các trường thông tin khi người dùng sử dụng chức năng checkout của WooCommerce thì bạn cũng có thể làm được. WooCommerce là plugin chuyên tạo trang shop phổ biến dựa trên mã nguồn WordPress, tuy nhiên đối với người dùng Việt Nam thì nó không có các thông tin như state, zip code,… do vậy bạn có thể bó bớt nó đi cho khách hàng dễ thao tác.

WooCommerce 2.6.4 banner

Trong đoạn code ví dụ bên dưới mình xóa cả thông tin thanh toán và thông tin nhận hàng luôn.

function hocwp_theme_custom_woocommerce_checkout_fields( $fields ) {
	unset( $fields['billing']['billing_postcode'] );
	unset( $fields['billing']['billing_city'] );
	unset( $fields['billing']['billing_country'] );
	unset( $fields['billing']['billing_state'] );
	unset( $fields['billing']['billing_address_2'] );
	unset( $fields['shipping']['shipping_postcode'] );
	unset( $fields['shipping']['shipping_city'] );
	unset( $fields['shipping']['shipping_country'] );
	unset( $fields['shipping']['shipping_state'] );
	unset( $fields['shipping']['shipping_address_2'] );

	return $fields;
}

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'hocwp_theme_custom_woocommerce_checkout_fields' );

Bạn có thể bỏ code này vào tập tin functions.php của giao diện hoặc bỏ vào tập tin nào có thể chạy được trên trang của bạn. Trong đó biến $fields là một mảng các giá trị, bạn muốn bỏ trường nào thì unset là xong.

Leave a Reply

6 Comments on "Loại bỏ các trường checkout trên WooCommerce"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
thoai than
Guest

Mình chỉ muốn xóa phần mã bưu điện + tỉnh thành + Tên công ty + Phần họ tên gộp lại thành một. Thì làm thế nào ad ?
Hay có plugin nào ad chỉ giúp với ?

livjng4u
Guest

Xóa trường last name đi, giữ trường first name lại sau đó sửa chữ first name thành full name hoặc nếu tiếng việt thì sửa thành chữ “Họ tên”

Mã Giảm Giá
Guest

Mình có trang chia sẻ coupon, một số themes nó yêu cầu cái này, nhưng có vẻ tùy biến khó quá

Le Hai Phong
Guest

T_T loằng ngoằng

wpDiscuz