Nhận biết plugin làm chậm trang của bạn

Bạn đang dùng WordPress và bạn muốn biết plugin nào đang làm chậm trang của bạn. Nếu số lượng plugin bạn dùng không nhiều thì bạn chỉ việc ngừng kích hoạt thử để kiểm tra tốc độ, tuy nhiên việc này sẽ làm ảnh hưởng đến toàn trang nói chung.

WordPress logo

Nếu bạn không phải là người mới làm quen với trang web hoặc bạn biết code thì chuyện này không hề khó. Đối với các bạn khi mới làm quen với web và WordPress thì bạn cũng có thể sử dụng plugin P3 (Plugin Performance Profiler) để kiểm tra.

Tải plugin: P3 (Plugin Performance Profiler)

Plugin P3 với tính năng chạy kiểm tra xem plugin nào đang làm chậm trang web của bạn, sau đó nó sẽ xuất các dữ liệu thống kê chi tiết cho bạn xem xét. Nếu plugin nào không tốt mà chức năng của nó ít quan trọng với bạn thì bạn nên ngừng kích hoạt.

Xem thêm: Những plugin nên dùng cho WordPress

Thật ra thì dùng nhiều hay ít plugin là không quan trọng, chủ yếu là nhu cầu của bạn có thật sự cần thiết đến plugin đó hay không? Để đánh giá một trang web tải nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, sự hoạt động của các plugin chỉ là một trong số các nguyên nhân làm trang web chạy chậm. Nếu bạn thật sự cần plugin nào đó nhưng nó có tải hơi chậm thì cũng phải dùng nếu không có phương pháp thay thế các mới tốt hơn.

Gửi bình luận của bạn 5 bình luận

Gửi bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Những mục bắt buộc được đánh dấu *