Tìm kiếm hình ảnh trên Windows

Bạn muốn tìm kiếm hình ảnh trên máy tính của bạn, hoặc cụ thể hơn là tìm kiếm hình ảnh trong một thư mục nào đấy, cũng có thể bạn đang dùng Windows 10 mà thấy mấy cái hình nền Windows đẹp quá, bạn muốn tìm và sao chép lại các hình này để lưu trữ vào thư mục của bạn. Học WordPress không phải là blog viết về thủ thuật Windows, nhưng bài viết…