search

Tìm kiếm theo kiểu live search autocomplete cho WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang tìm cách để làm search autocomplete, live search tự gợi ý kết quả bên dưới khung tìm kiếm thì có thể tham khảo đoạn code bên dưới. Giả sử bạn có một khung search của WordPress với code HTML như sau: Bạn sẽ tạo một tập tin Javascript và soạn một đoạn…

Cải thiện khả năng tìm kiếm của WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Bạn đang tìm cách cải thiện khả năng tìm kiếm của WordPress? Bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn. Trong đoạn code bên dưới mình gợi ý cho các bạn chỉnh sửa lại query tìm kiếm. function hocwp_ext_improve_search_build_term_query( $search, $chunk_size, $column_name = 'post_title' ) { $chunks = HT()->string_chunk( $search, 2 ); $s =…

Có nên index taxonomy trên WordPress
Có nên index taxonomy trên WordPress?
Cập nhật lần cuối vào

WordPress là mã nguồn được nhiều người sử dụng nhất hiện nay bởi tính dễ sử dụng và dễ làm SEO. Câu hỏi được đặt ra ở đây là có nên index taxonomy trên WordPress hay không? Đâu sẽ là tốt hơn giữa index và noindex taxonomy trên WordPress? Nếu bạn đã làm quen với…

Tìm kiếm WordPress
Giới hạn tìm kiếm theo tiêu đề bài viết
Cập nhật lần cuối vào

Mặc định khi bạn gõ từ khóa tìm kiếm thì WordPress sẽ đưa ra kết quả có liên quan, bao gồm tìm theo tiêu đề bài viết, tìm từ sử dụng trong nội dung bài viết cũng như chuyên mục và thẻ có liên quan. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn…

Tìm kiếm hình ảnh trên Windows
Tìm kiếm hình ảnh trên Windows
- Cập nhật lần cuối vào

Bạn muốn tìm kiếm hình ảnh trên máy tính của bạn, hoặc cụ thể hơn là tìm kiếm hình ảnh trong một thư mục nào đấy, cũng có thể bạn đang dùng Windows 10 mà thấy mấy cái hình nền Windows đẹp quá, bạn muốn tìm và sao chép lại các hình này để lưu…

Tìm kiếm trên nhiều post type và tất cả
Cập nhật lần cuối vào

WordPress cung cấp các hàm cho phép bạn có thể tạo ra nhiều thể loại Post Type khác nhau (Custom Post Type). Sau khi bạn cài đặt WordPress, mặc định công cụ tìm kiếm trên trang của bạn chỉ có thể tìm kiếm bài viết là Post. Còn các post type khác như page, movies,…