Giới hạn tìm kiếm theo tiêu đề bài viết

Mặc định khi bạn gõ từ khóa tìm kiếm thì WordPress sẽ đưa ra kết quả có liên quan, bao gồm tìm theo tiêu đề bài viết, tìm từ sử dụng trong nội dung bài viết cũng như chuyên mục và thẻ có liên quan. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giới hạn kết quả tìm kiếm chỉ tìm theo tiêu đề của bài viết trên WordPress. Cách làm rất…

Tìm kiếm hình ảnh trên Windows

Bạn muốn tìm kiếm hình ảnh trên máy tính của bạn, hoặc cụ thể hơn là tìm kiếm hình ảnh trong một thư mục nào đấy, cũng có thể bạn đang dùng Windows 10 mà thấy mấy cái hình nền Windows đẹp quá, bạn muốn tìm và sao chép lại các hình này để lưu trữ vào thư mục của bạn. Học WordPress không phải là blog viết về thủ thuật Windows, nhưng bài viết…

Tìm kiếm trên nhiều post type và tất cả

WordPress cung cấp các hàm cho phép bạn có thể tạo ra nhiều thể loại Post Type khác nhau (Custom Post Type). Sau khi bạn cài đặt WordPress, mặc định công cụ tìm kiếm trên trang của bạn chỉ có thể tìm kiếm bài viết là Post. Còn các post type khác như page, movies, guides,… thì bạn phải tùy chỉnh form tìm kiếm thì kết quả mới ra đúng như bạn mong muốn. Để…