lost password

Hàm tạo tài khoản admin WordPress
Hàm tạo tài khoản admin cho WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang gặp sự cố về mật khẩu, bạn không thể truy cập được vào trang quản lý của WordPress bằng quyền admin, bạn đã thử qua nhiều cách để khôi phục lại mật khẩu WordPress nhưng vẫn không được. Bây giờ bạn có thể áp dụng thử hàm tạo nhanh tài khoản admin…

Bàn phím mật khẩu WordPress
Cách khôi phục mật khẩu WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Bạn quên mật khẩu WordPress trên trang của bạn? Bạn đang tìm cách để khôi phục mật khẩu WordPress? Trong quá trình sử dụng và quản lý blog, sẽ có lúc bạn không nhớ mật khẩu đăng nhập vào trang của bạn là gì. Có rất nhiều cách để bạn có thể lấy lại mật…