Lưu code và chia sẻ miễn phí với Pastebin

Bạn đang tạo blog hướng dẫn về lập trình WordPress hoặc là lập trình web với PHP, thậm chí là bạn đang viết code trên các ngôn ngữ khác như là C++ hoặc C#. Bây giờ bạn muốn chia sẻ code của bạn cho mọi người cùng xem, cách đơn giản nhất là bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ và chia sẻ code của Pastebin. Pastebin mang đến cho bạn rất nhiều tiện ích,…