Cài đặt và sử dụng MySQLDumper

Có nhiều cách để bạn sao lưu cơ sở dữ liệu trên hosting, mình đã từng giới thiệu qua cách sao lưu cơ sở dữ liệu với Sypex Dumper, sau lưu trực tiếp bằng hosting hoặc thông qua trình điều khiển phpMyAdmin. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một công cụ nữa, cũng với chức năng sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu hoàn toàn miễn phí, đó…

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên cPanel

Sao lưu dữ liệu thường xuyên là cách tốt nhất để bảo vệ trang web của bạn tránh sự tấn công của các hacker. Dù cho bạn áp dụng nhiều phương pháp để nâng cao tính bảo mật cho website, nhưng không có gì được gọi là tuyệt đối. Hãy sao lưu dữ liệu của bạn trên hosting thường xuyên hơn để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra đến với bạn. Bài…

Sao lưu toàn bộ dữ liệu trên XAMPP

XAMPP là một trong những phần mềm nổi tiếng giúp bạn tạo localhost để học lập trình WordPress. Bây giờ bạn muốn sao lưu lại tất cả dữ liệu bao gồm tập tin trang web và các cơ sở dữ liệu để bạn cài lại máy hoặc là thay đổi vị trí cài đặt. Bạn có thể áp dụng hướng dẫn của bài viết này, ngoài việc bạn copy tập tin trong thư mục htdocs,…