Sao lưu toàn bộ dữ liệu trên XAMPP

Cập nhật lần cuối vào

XAMPP là một trong những phần mềm nổi tiếng giúp bạn tạo localhost để học lập trình WordPress. Bây giờ bạn muốn sao lưu lại tất cả dữ liệu bao gồm tập tin trang web và các cơ sở dữ liệu để bạn cài lại máy hoặc là thay đổi vị trí cài đặt. Bạn có thể áp dụng hướng dẫn của bài viết này, ngoài việc bạn copy tập tin trong thư mục htdocs, cách bạn hay làm để sao lưu cơ sở dữ liệu là gì?

Sao lưu toàn bộ dữ liệu trên XAMPP

Chuyện sao lưu dữ liệu là cần thiết đối với bất kỳ ai. Việc đầu tiên bạn nên làm đó là sao lưu các tập tin. Bạn truy cập vào đường dẫn của XAMPP và tìm đến thư mục htdocs, bên trong này sẽ chứa các thông tin trang web bạn đã tạo, hãy sao chép tất cả thư mục hoặc là một vài thư mục mà bạn cảm thấy là cần thiết.

C:\xampp\htdocs

Sau khi bạn sao lưu lại các tập tin của trang web, việc tiếp đến là sao lưu lại cơ sở dữ liệu. Bạn hoàn toàn có thể sao lưu cơ sở dữ liệu theo cách truyền thống bằng cách truy cập vào địa chỉ phpmyadmin và chọn export cơ sở dữ liệu bạn muốn sao lưu.

http://localhost/phpmyadmin

Tuy nhiên, nếu như trong này bạn có nhiều cơ sở dữ liệu, bạn muốn sao lưu lại toàn bộ thì cách làm như vậy là khá lâu. Đó là chưa nói tới chuyện sau khi export xong, bạn cài lại XAMPP mới và import lại từng cái. Nếu cỡ 5 hay 10 cơ sở dữ liệu thì không sao, nhưng nếu bạn đang có vài chục cơ sở dữ liệu thì làm như vậy là rất mất thời gian.

Bây giờ bạn truy cập vào thư mục data MySQL theo đường dẫn bên dưới:

C:\xampp\mysql\data

Bạn sẽ thấy bên trong này có rất nhiều thư mục, đó là tên các cơ sở dữ liệu hiện đang có trên localhost. Bạn hãy sao chép lại toàn bộ thư mục data này và lưu vào chỗ an toàn. Sau khi cài đặt xong XAMPP rồi thì bạn sao chép ngược lại vào cùng thư mục. Nhớ là đổi tên thư mục data cũ thành tên khác nhằm dự phòng trường hợp xảy ra lỗi nhé.