Sử dụng reCAPTCHA Tiếng Việt cho Contact Form 7

Cập nhật lần cuối vào

Nếu vì một lý do nào đó mà plugin Contact Form 7 của bạn không hiển thị reCAPTCHA bằng ngôn ngữ Tiếng Việt thì bạn cũng có thể thử code trong nội dung bài viết này.

Plugin content captcha

Bạn mở tập tin functions.php của giao diện lên hoặc thêm vào plugin của bạn đoạn code sau:

function hocwp_setup_theme_change_contact_form_7_recaptcha_language() {
	if ( wp_script_is( 'google-recaptcha', 'registered' ) ) {
		wp_deregister_script( 'google-recaptcha' );
		$url  = 'https://www.google.com/recaptcha/api.js';
		$lang = 'vi';
		if ( function_exists( 'qtranxf_getLanguage' ) ) {
			$lang = qtranxf_getLanguage();
		}
		$url  = add_query_arg( array( 'hl' => $lang, 'onload' => 'recaptchaCallback', 'render' => 'explicit' ), $url );
		wp_register_script( 'google-recaptcha', $url, array(), false, true );
	}
}

add_action( 'wpcf7_enqueue_scripts', 'hocwp_setup_theme_change_contact_form_7_recaptcha_language' );

Sau khi làm xong thì bạn nhớ lưu lại nhé, bây giờ thì thử lại kết quả xem reCAPTCHA đã hiển thị Tiếng Việt có dấu chưa? Chúc bạn thành công.