Hiểu thêm về argument và parameter

Hai khái niệm chúng ta thường gặp trong khi lập trình WordPress đó là argument và parameter. Nhưng bạn đã thật sự hiểu rõ về chúng hay chưa? Nếu nhìn tổng thể thì chúng hơi giống nhau vì được đặt trong dấu ngoặc khi khai báo hàm và gọi hàm.

1. Parameter

Đầu tiên chúng ta nói đến parameter trước, parameter được gọi là tham số và nó được dùng trong khi chúng ta khai báo, định nghĩa hàm.

function sb_plus_number($a, $b) {
	return $a + $b;
}

Trong ví dụ bên trên thì $a và $b được gọi là tham số của hàm sb_plus_number.

2. Argument

Argument được gọi là đối số và nó được dùng trong khi chúng ta truyền giá trị đầu vào khi gọi một hàm nào đó. Mỗi đối số ứng với một tham số nhất định khi chúng ta khai báo hàm.

$x = 10;
$y = 20;
echo sb_plus_number($x, $y);

Trong ví dụ bên trên thì $x và $y được gọi là đối số đầu vào để thực hiện hàm sb_plus_number.

2 bình luận cho “Hiểu thêm về argument và parameter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *