Truyền tham chiếu và tham trị

Trong bài viết trước mình có nói về tham số và đối số trong lập trình WordPress, bây giờ chúng ta lại tìm hiểu thêm cách truyền tham chiếu và tham trị trong khi viết giao diện và plugin. Đầu tiên, để có thể đọc tiếp được xuống bên dưới thì bạn hãy xem qua khái niệm về tham chiếu và tham trị trước. Vì là học lập trình dựa trên mã nguồn WordPress nên…

Truyền tham số trong WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách truyền tham số trong WordPress. Giống như bất kỳ gói mã nguồn nào khác được viết bằng PHP, WordPress cũng có khai báo những hàm để cho bạn sử dụng và tạo nên một website với nội dung động. Trong số các hàm của WordPress thì có hàm bạn chỉ sử dụng mà không cần tham số đầu vào, nhưng cũng có nhiều hàm bạn…

Hiểu thêm về argument và parameter

Hai khái niệm chúng ta thường gặp trong khi lập trình WordPress đó là argument và parameter. Nhưng bạn đã thật sự hiểu rõ về chúng hay chưa? Nếu nhìn tổng thể thì chúng hơi giống nhau vì được đặt trong dấu ngoặc khi khai báo hàm và gọi hàm. 1. Parameter Đầu tiên chúng ta nói đến parameter trước, parameter được gọi là tham số và nó được dùng trong khi chúng ta khai…