Lấy bài viết ngẫu nhiên trên WordPress

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách truy vấn bài viết ngẫu nhiên trong WordPress. Để lấy được random post và đặt tại sidebar hoặc một số vị trí nào đó trên blog thì bạn có thể sử dụng truy vấn theo bài viết hướng dẫn truy vấn trong WordPress. Bài này chỉ là áp dụng trong trường hợp cụ thể hơn đó là truy vấn bài viết ngẫu nhiên, giúp…