woocommerce

WooCommerce logo
Chỉnh sửa số lượng sản phẩm liên quan WooCommerce
Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang sử dụng WooCommerce để làm trang shop cho WordPress, bạn muốn chỉnh sửa số lượng sản phẩm liên quan trên trang xem sản phẩm, bài viết này sẽ giúp bạn cách để thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị. Mặc định, khi bạn xem trang sản phẩm, WooCommerce sẽ hiển thị…