So sánh thư mục với phần mềm WinMerge

Nếu bạn đang tìm phần mềm để so sánh sự khác biệt giữa 2 thư mục với nhau thì WinMerge có thể giúp bạn làm điều này. Đây là phần mềm mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Ngoài chức năng so sánh sự khác biệt giữa 2 thư mục ra thì bạn cũng có thể gộp nội dung của 2 thư mục lại với nhau thay vì phải sao chép và…