page not found

Không thể truy cập trang
Tạo sao máy tính chưa nhận IP mới khi thay đổi hosting?
Cập nhật lần cuối vào

Bạn đang tự hỏi tại sao máy bạn chưa nhận IP mới khi thay đổi hosting? Tại sao máy khác vào được web mà máy bạn lại không vào được? Tạo sao trang web vẫn nhận IP cũ? Đó là những câu hỏi đặt ra khi bạn di chuyển hosting WordPress. Nếu bạn muốn thay…

Quả trứng lỗi 404
Lỗi 404 và cách phòng tránh
- Cập nhật lần cuối vào

Lỗi 404 là một trong những lỗi hay gặp khi quản lý website. Bài viết này mình sẽ thảo luận thêm với các bạn về nguyên nhân gây ra lỗi 404 và cách phòng tránh những lỗi này. Bất kỳ trang web nào dù lớn hay nhỏ, khi đã qua một thời gian sử dụng…