mssql

Cài đặt pdo_sqlsrv cho XAMPP
Cài đặt gói mở rộng pdo_sqlsrv cho XAMPP
- Cập nhật lần cuối vào

Gói mở rộng pdo_sqlsrv sẽ giúp bạn kết nối tới Microsoft SQL Server (MS SQL Server). Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt pdo_sqlsrv trên XAMPP chạy trên hệ điều hành Windows. Đầu tiên, bạn sẽ tải tập tin .dll của gói mở rộng sqlsrv và pdo_sqlsrv trên trang PECL…

HeidiSQL session manager
Truy vấn, sao lưu dữ liệu với HeidiSQL
- Cập nhật lần cuối vào

HeidiSQL là phần mềm hữu ích dành cho các lập trình viên trong khâu quản trị hệ thống máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu MySQL, Microsoft SQL hay PostgreSQL. Nó có thể giúp bạn kết nối tới database trên server cũng như tạo, chỉnh sửa và còn nhiều tiện ích khác nữa. Ngoài…

Thực hiện truy vấn MSSQL với PDO trong PHP
- Cập nhật lần cuối vào

Microsoft SQL Server (MSSQL) là hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất phổ biến, được sử dụng rất nhiều trên toàn thế giới. Nếu như bạn đang muốn kết nối tới MSSQL Server để thực hiện các truy vấn đặc biệt nào đó bằng ngôn ngữ PHP thì bạn có thể xem ví dụ…