Thực hiện truy vấn MSSQL với PDO trong PHP

Microsoft SQL Server (MSSQL) là hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất phổ biến, được sử dụng rất nhiều trên toàn thế giới. Nếu như bạn đang muốn kết nối tới MSSQL Server để thực hiện các truy vấn đặc biệt nào đó bằng ngôn ngữ PHP thì bạn có thể xem ví dụ bên dưới.

$hostname  = "IP Address";
$port    = 3333;
$dbname   = "DB Name";
$username  = "DB User";
$pw     = "DB Password";
$serverName = "tcp:$hostname,$port";
$database  = $dbname;
$uid    = $username;
$pwd    = $pw;
$conn    = new PDO( "sqlsrv:server=$serverName ; Database = $database", $uid, $pwd );

$sql = 'SELECT * FROM db_table';
$rows = $conn->query( $sql );
foreach ( $rows as $row ) {
	print_r( $row );
	echo '<br>';
}

Trong ví dụ bên trên mình sẽ thực hiện kết nối tới cơ sở dữ liệu trên MSSQL Server thông qua đối tượng PDO. Với PDO thì bạn hoàn toàn có thể kết nối tới nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau như: MySQL, MSSQL, PostgreSQL,… Tuy nhiên để sử dụng được PDO thì hosting của bạn phải hỗ trợ gói mở rộng này, để kiểm tra xem hosting của bạn có hỗ trợ PDO hay không thì bạn có thể dùng hàm phpinfo, tìm kiếm từ khóa pdo_.

Không có bình luận.

Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *