Lấy thông tin JSON trong Javascript

JSON là cú pháp để chúng ta lưu trữ và trao đổi thông tin văn bản nhanh chóng. Dữ liệu được định dạng kiểu JSON sẽ dễ dàng cho chúng ta đọc và viết, định dạng của JSON rất trực quan, dễ đọc, dễ hiểu do vậy nó được sử dụng rất phổ biến trong các ứng dụng web ngày nay, đặc biệt là trong các ứng dụng có hỗ trợ AJAX, dùng để gửi…