Lỗi sitemap trên Google Search Console

Google Search Console là nơi để bạn quản lý các trang web, quản lý thông tin từ khóa và các chỉ mục trên website của bạn. Bên cạnh đó, còn nhiều công cụ hữu ích khác giúp cho bạn cài đặt, quản lý website tương tác với bộ máy tìm kiếm của Google. Kể từ bây giờ cho đến sau này chúng ta sẽ sử dụng cái tên Google Search Console để thay thế cho…

Google Webmaster Tools nay là Search Console

Trước giờ mọi người vẫn thường quen với cái tên Google Webmaster Tools khi nói đến việc quản lý trang web trên Google. Nhưng đợt gần đây thì Google đã đổi tên dịch vụ này thành một cái tên khác thân thiện và gần gũi hơn đó là Google Search Console. Có lẽ dù có thay đổi thành tên gì đi nữa, bạn vẫn sẽ nhớ mãi cái tên Google Webmaster Tools hay mọi người…