Hàm tạo error log để debug code cho WordPress

Debug code để xem lỗi là một khâu rất quan trọng khi bạn lập trình giao diện và plugin cho WordPress. Hàm bên dưới sẽ giúp bạn ghi các thông tin cần thiết vào tập tin debug.log của WordPress trong thư mục wp-content khi bạn đang bật chế độ chạy debug. Hàm này khỉ hoạt động khi bạn khai báo hằng WP_DEBUG trong tập tin wp-config.php là true. Bạn có thể xem bài viết hướng…

Tắt debug khi cài đặt WordPress

Debug cho WordPress là cách duy nhất để người lập trình phát hiện ra các lỗi khi viết plugin và giao diện. Mình đã có viết bài hướng dẫn cài đặt WordPress bởi SB Team cho các bạn khi cài đặt WordPress bằng bộ code full bao gồm dữ liệu và data, tuy nhiên bạn cần phải tắt chức năng debug vì trong quá trình viết code SB Team đã bật chức năng này trên…