change hosting

Không thể truy cập trang
Tạo sao máy tính chưa nhận IP mới khi thay đổi hosting?
Cập nhật lần cuối vào

Bạn đang tự hỏi tại sao máy bạn chưa nhận IP mới khi thay đổi hosting? Tại sao máy khác vào được web mà máy bạn lại không vào được? Tạo sao trang web vẫn nhận IP cũ? Đó là những câu hỏi đặt ra khi bạn di chuyển hosting WordPress. Nếu bạn muốn thay…

Di chuyển WordPress
HocWP đổi hosting trong tuần 15 năm 2016
- Cập nhật lần cuối vào

Trong tuần này HocWP sẽ lên kế hoạch di chuyển toàn bộ dữ liệu sẵn có trên hosting cũ về hosting mới. Trong quá trình thực hiện, rất có thể trang web sẽ bị gián đoạn hoạt động trong giây lát, rất mong các bạn chú ý và thông cảm cho vấn đề này. Hosting…