Lấy link nhạc trực tiếp từ nhaccuatui.com

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy link nhạc trực tiếp từ nhaccuatui.com để sử dụng trong các player. Hệ thống sẽ tự động lấy direct link từ link nghe nhạc trên thanh địa chỉ của trình duyệt.

Logo Nhaccuatui.com

Một bài nhạc bất kỳ trên nhaccuatui.com sẽ có dạng /bai-hat/ten-bai-hat.id.html.

Lấy link nhạc trực tiếp từ nhaccuatui.com

Nếu như bạn dùng JW Player hoặc MediaElement.js thì bạn sẽ cần lấy link trực tiếp. Để lấy link trực tiếp từ nhaccuatui.com bạn dùng đoạn code sau:

function hocwp_theme_custom_get_nhaccuatui_direct_link( $link ) {
	$result = '';

	$info = pathinfo( $link );

	if ( ! isset( $info['extension'] ) || 'mp3' != $info['extension'] ) {
		$domain = HT()->get_domain_name( $link, true );

		if ( 'nhaccuatui.com' == $domain ) {
			$tmp = basename( $link );
			$tmp = 'http://m.nhaccuatui.com/bai-hat/' . $tmp;

			$content = HT_Util()->get_contents( $tmp );
			$content = strip_tags( $content, '<a>' );

			$dom = new DomDocument();

			@$dom->loadHTML( $content );

			foreach ( $dom->getElementsByTagName( 'a' ) as $item ) {
				$href = $item->getAttribute( 'href' );

				if ( ! empty( $href ) ) {
					$info = pathinfo( $href );

					if ( isset( $info['extension'] ) && 'mp3' == $info['extension'] ) {
						$result = $href;
						break;
					}
				}
			}
		}
	} elseif ( 'mp3' == $info['extension'] ) {
		$result = $link;
	}

	return $result;
}

Bạn chỉ cần nhập đầu vào cho hàm hocwp_theme_custom_get_nhaccuatui_direct_link là đường dẫn bài hát:

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thu-cho-me-truong-vu.v0Kzu3fzl6Ve.html

Kết quả trả về của hàm sẽ là đường link trực tiếp của bản nhạc.

echo hocwp_theme_custom_get_nhaccuatui_direct_link( 'https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thu-cho-me-truong-vu.v0Kzu3fzl6Ve.html' );

//http://r1---vt.nixcdn.com/874e675cb20ddb5136a669ad959b0f19/5ad28744/NhacCuaTui938/ThuChoMe-TruongVu-2453305.mp3

Trong hàm này mình sẽ kiểm tra domain của link xem có phải của trang nhaccuatui.com hay không. Nếu đúng thì bạn dùng hàm file_get_contents để lấy toàn bộ mã HTML của link. Sau đó bạn dùng DomDocument để phân tích tất cả các link lấy về. Nếu link nào có đuôi .mp3 thì đó là link trực tiếp của bài hát hiện tại. Chúc bạn thành công.

2 bình luận cho “Lấy link nhạc trực tiếp từ nhaccuatui.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *