Thêm danh sách chọn tùy chỉnh cho Contact Form 7

Cập nhật lần cuối vào

Contact Form 7 là plugin dùng tạo form liên hệ phổ biến nhất hiện nay. Nếu bạn muốn tạo danh sách chọn tùy chỉnh cho Contact Form 7 thì bài viết này có thể giúp ích cho bạn.

Plugin Contact Form 7

Bạn mở tập tin functions.php của giao diện lên và thêm vào đoạn code bên sau:

function hocwp_theme_custom_contact_form_7_list( $tag ) {

	if ( $tag['name'] != 'list-course' ) {
		return $tag;
	}

	$args = array(
		'post_type'   => 'eb_course',
		'numberposts' => 50,
		'orderby'     => 'title',
		'order'       => 'ASC'
	);

	$plugins = get_posts( $args );

	if ( ! $plugins ) {
		return $tag;
	}

	foreach ( $plugins as $plugin ) {
		$tag['raw_values'][] = $plugin->post_title;
		$tag['values'][]     = $plugin->post_title;
		$tag['labels'][]     = $plugin->post_title;
	}

	return $tag;
}

add_filter( 'wpcf7_form_tag', 'hocwp_theme_custom_contact_form_7_list', 10 );

Nội dung của đoạn code này sẽ lọc thẻ select của Contact Form 7, nếu có tên là list-course thì mình sẽ tùy chỉnh thành danh sách khóa học của mình. Chỗ này bạn có thể sửa lại thành bất kỳ danh sách nào. Hoặc bạn có thể lấy theo danh sách bài viết, danh sách chuyên mục… Chúc bạn thành công.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận