widget

Hướng dẫn sử dụng widget trong WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Widget là một trong những chức năng khá quan trọng của WordPress. Nó giúp bạn trang trí hay thêm những tính năng cần thiết vào giao diện. Bạn có thể thêm widget vào sidebar một cách nhanh chóng. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn sử dụng Widget, bao gồm chức năng và cách sử…

Lỗi font Tiếng Việt widget Text chế độ visual
Khắc phục lỗi font Tiếng Việt trong widget Text chế độ visual
Cập nhật lần cuối vào

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách khắc phục lỗi font Tiếng Việt trong widget Text chế độ visual. Đối với WordPress phiên bản mới thì widget Text có thêm chế độ trình soạn thảo visual. Đây là chế độ cho phép bạn soạn thảo cách trực quan, thay vì chỉ dùng…

Viết code JavaScript cho WordPress
Sử dụng JavaScript trong widget WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Widget sẽ giúp bạn hiển thị nội dung linh hoạt hơn trên blog WordPress, viết widget cho WordPress cũng không phải là quá khó, tuy nhiên trong quá trình viết widget thì bạn nên lưu ý tới một vài vấn đề nhỏ để widget được hoạt động tốt hơn. Trong bài viết trước mình đã…

Tự tạo widget đơn giản cho WordPress
Tự tạo widget đơn giản cho WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một widget đơn giản cho WordPress. Khi tạo widget cho WordPress, bạn có thể sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần tại nhiều vị trí khác nhau, không giống như cách bạn viết code thẳng vào giao diện, tạo widget giúp bạn tiết…