Tự tạo widget đơn giản cho WordPress

Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một widget đơn giản cho WordPress. Khi tạo widget cho WordPress, bạn có thể sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần tại nhiều vị trí khác nhau, không giống như cách bạn viết code thẳng vào giao diện, tạo widget giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian nếu bạn là người hay thay đổi giao diện cho WordPress. Tất cả các…