widget wordpress

Hướng dẫn sử dụng widget trong WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Widget là một trong những chức năng khá quan trọng của WordPress. Nó giúp bạn trang trí hay thêm những tính năng cần thiết vào giao diện. Bạn có thể thêm widget vào sidebar một cách nhanh chóng. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn sử dụng Widget, bao gồm chức năng và cách sử…

Tự tạo widget đơn giản cho WordPress
Tự tạo widget đơn giản cho WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một widget đơn giản cho WordPress. Khi tạo widget cho WordPress, bạn có thể sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần tại nhiều vị trí khác nhau, không giống như cách bạn viết code thẳng vào giao diện, tạo widget giúp bạn tiết…