unicode

WordPress permalink chain
Dấu Tiếng Việt trong url bài viết
- Cập nhật lần cuối vào

Chúng ta vẫn hay tìm cách làm đẹp đường dẫn cho bài viết trên blog, trước kia thì bạn phải cài đặt thêm plugin xóa dấu Tiếng Việt, nhưng đối với các phiên bản WordPress mới sau này thì hệ thống tự động loại bỏ dấu Tiếng Việt trong đường dẫn bài viết luôn rồi.…

Mèo thích viết blog
Text run is not in Unicode Normalization Form C
Cập nhật lần cuối vào

Nhân tiện viết bài về W3C Validator, mình có kiểm tra lỗi trang web và nhận được thông báo Text run is not in Unicode Normalization Form C, sẵn đây mình viết hướng dẫn cho các bạn nào thích khắc phục luôn. Thật ra, khi bạn nhìn thông báo lỗi not in Unicode Normalization thì…