theme

Thực thi AJAX Javascript trong giao diện mặc định
- Cập nhật lần cuối vào

Đoạn code bên dưới sẽ giới thiệu cho bạn cách thực thi AJAX khi sử dụng giao diện được thực hiện bởi HocWP Team. Phiên bản cập nhật ngày 26 tháng 11 năm 2019. body.trigger("hocwpTheme:ajaxStart", [element]); $.ajax({ type: "POST", dataType: "JSON", url: hocwpTheme.ajaxUrl, cache: true, data: { action: "hocwp_theme_ajax", callback: "update_meta", method: "post", meta_type: meta_type,…

WordPress hook cần câu
Hook khi kích hoạt và ngừng kích hoạt giao diện
Cập nhật lần cuối vào

Khi bạn lập trình giao diện cho WordPress, có những lúc bạn muốn chạy một hàm nào đấy sau khi giao diện được kích hoạt hoặc sau khi người dùng ngừng kích hoạt giao diện. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hook khi activate và deactivate giao diện. Hook khi…