500 Internal Server Error

Lỗi 500 Internal Server Error rất hay gặp trên những trang sử dụng WordPress, bạn có nằm trong trường hợp những người bị lỗi này hay không? Nếu trang web của bạn đang bị lỗi Internal Server Error ở trong bảng điều khiển admin hoặc bị lỗi ngoài front-end thì hãy thử qua các cách trong bài viết này nhé. Hình ảnh bên trên là thông báo lỗi 500 Internal Server Error, khi bạn gặp…